Psikolojik danışman

İclal Ergin Bat

Uzman Hakkında

İclal Ergin Bat lisans eğitimini Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında tamamlamıştır. Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.  Yetişkinlere yönelik psikanalitik/psikodinamik yönelimle bireysel psikoterapi hizmeti vermektedir. Okuma, araştırma ve çalışmalarını uzun yıllardır psikanalitik kuram çerçevesinde yürütmektedir. Psikanalitik psikoterapilerde en temelde kişinin bilinçdışı çatışmalarının açığa çıkarılması hedeflenmektedir. Çalışmada serbest çağrışım yoluyla kişinin aklından geçenleri açıklıkla anlatması beklenilir. Bilinçdışı malzemenin önemli dışavurumları olan rüyalar, anılar, dil sürçmelerinden faydalanılarak kişinin muzdarip olduğu güncel problematiklerinin köken aldığı çocukluk yaşantılarıyla bağı kurularak anlamlandırılması ve kişinin yaşamında tekrar eden problem durum ve ilişki döngülerinin yorumlanarak kişinin hayat hikayesinin bütünleştirilmesi esastır.  

Ayrıca ebeveynlerin baş etmekte zorlandığı durumlara ilişkin aile danışmanlığı hizmeti vermekte; ebeveynden problem durumun ve hikayenin dinlenildiği ön görüşme seanslarının ardından çocukla görüşme yaparak, ebeveynlere yönelik geri bildirim seansları düzenlemektedir.

Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nden almış olduğu eğitim bünyesinde Rorschach ve TAT testlerinin uygulayıcısıdır. Her iki test de projektif nitelikte olduğundan, kişinin kendi iç dünyasını yansıtması yoluyla ruhsal yapı hakkında derinlemesine bilgi edinme imkanı sağlamaktadır. 

Objektif (Cattel 2-A, Cattel 3-A, Gessel Gelişim Testi, Good Enough – Harris Bir İnsan Çiz Testi, Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi, Frostig Gelişimsel – Görsel Algı Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Benton Görsel Bellek Testi, Porteus Labirent Testi ve Projektif (CAT-Çocuklar için Algı Testi ve Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi) çocuk testlerinin uygulayıcısıdır. Çocuk projektif testlerinde kullanılan resim ve hikayeler aracılığıyla çocuğun karakterle özdeşleşerek kendi iç dünyasını yansıtması beklenmektedir. Çocuğun ruhsallığına ve aile dinamiklerine ilişkin derinlemesine bilgi edinilmektedir.

Yüksek lisans tez çalışmasını, Açıklanamayan infertilite (kısırlık) tanısı almış kadınlarla görüşmeler yaptığı, Açıklanamayan infertilitede psikosomatizasyon ve ruhsal işleyişin Rorschach testi ile incelenmesi başlığıyla yürütmektedir. 

Uzmanlık alanları

Yetkinlik & uzmanlık

Terapi yaklaşımları

Uyguladığı testler

Uzman Numarası