Psikoloji Sözlüğü

a

Şizofreni’nin negatif semptomlarından biri olup konuşma miktarındaki belirgin azalmayı ifade eder.

b

 Bireyin dişlerini sıkma ve gıcırdatma durumudur. Uyku sırasında ya da arasında birey dişlerini bilincinin dışında sıkar.

c

Far far away, behind th

word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast. Far far countries Vokalia and Consonantia, parated they live in Bookmarksgrove right at the coast

ç

Far far away, behind th

word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast. Far far countries Vokalia and Consonantia, parated they live in Bookmarksgrove right at the coast

d

Bir konudan başka bir konuya hızlı, soluksuz geçişlerin olduğu sürekli bir
konuşma akışıdır. Kişinin beyninde aynı anda oluşan ve yüzlerce düşüncenin gelmesi durumudur.

Bireyin temelde bedeninde bir kusur olup olmamasına bakılmaksızın dış görünüşünü kusurlu bulma durumudur. Beden Dismorfik Bozukluğu olarak adlandırılır.

e

Sivri uçlu nesnelerden korkma. Birey bıçak kullanmaktan çok korkabilir ve bu yüzden çatal-bıçak kullanmadan yeme alışkanlığı geliştirebilir ya da kendi başına yemek yemek isteyebilir.

f

Bireyin sürekli olarak yemek yeme isteği içinde olma durumudur. Birey açlık hissetmeden aşırı yeme davranışı sergiler.

g

 Anlamsız bir şekilde sürekli yazı yazma durumudur. Yazılan metinde bir anlam yoktur. Dağınık ve özensiz bir yazım şekli olabilir.

h

 Bireyin aşırı uyku isteği ve  daima uyku isteği içinde olma durumudur. Bireyin hayatını ciddi anlamda olumsuz etkileyen bu durum aşırı alkol, bazı ağır ilaç veya genetik olarak aktarılabilir.

ı

Far far away, behind th

word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast. Far far countries Vokalia and Consonantia, parated they live in Bookmarksgrove right at the coast

İ

Bir bozukluğun belirli bir süre içinde ortaya çıkan olguların sayısı. Belirli zaman aralığında
görülen hastalıkların yeni olgularının sayısı.

Nedeni bilinmeyen veya nedensiz olarak ortaya çıkan hastalıkları ifade etmek için kullanılır. Hastalığın kökeni bilinmez.

j

Far far away, behind th

word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast. Far far countries Vokalia and Consonantia, parated they live in Bookmarksgrove right at the coast

k

Kişisel kullanım ya da parasal değeri açısından gereksinilmeyen nesneleri çalma dürtülerine karşı tekrarlayan biçimde karşı koyamama durumudur.

l

Bireyin sözcüklerden aşırı korkma durumudur. Birey belirli kelimelerden korkar. Genellikle kekeme olan bireylerde görülür.

m

Kişinin mikroplardan ve pislikten aşırı korkma ve kaygılı olma durumudur. Genellikle
Obsesif- Kompulsif Bozukluk ile birlikte görülür.

Bireyin yalnızlıktan ve yalnız kalmaktan aşırı korkma durumudur. Monofobik bireylerde diğer insanlara oranla daha fazla ölüm korkusu bulunur.

n

Aynı gün içinde yineleyen, baskılanamayan uyku gereksinimi, birden uykuya dalıverme ya da kestirme evreleri ile seyreden uyku bozukluğudur.o

Yetişkin ve çocuk bireylerde görülen tırnak yeme durumudur. Dürtü ve kontrol bozuklukları içinde yer alır. Genellikle bireyin stres altındayken sergilediği davranıştır.

ö

 Bireyin normal olan duygu durumunu ifade etmek için kullanılır. Taşkınlık ya da çökkünlük durumlarının olmamasıdır.

p

Far far away, behind th

word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast. Far far countries Vokalia and Consonantia, parated they live in Bookmarksgrove right at the coast

r

Zihinde tek bir konuda tekrarlayıcı biçimde odaklanıp takılı kalma. Takıntı- zorlantı
bozukluğunda sık görülen bir durumdur.

Belirli bir hastalığın kalıcı olup olmaksızın kısa süreli iyileşmesini ifade eder.

Depreşme, iyileşmeye doğru giden bir rahatsızlığın ya da bozukluğun yeniden başlaması durumudur.

s

Diğer insanların inanıp inanmadığına bakmaksızın sürdürülen tersinin doğru olduğuna dair
açık ve tartışmasız kanıtlar olmasına karşın değiştirilemeyen yanlış inançlardır.

ş

Bir bireye veya gruba zarar verecek her türlü davranış, söz ve söylemlerin sergilenmesi durumudur. Bireye bedensel, cinsel, duygusal, sosyal olarak uygulanan taciz.

t

Bireyin istemsiz bir biçimde saç yolma dürtüsüdür. Bir çeşit dürtü kontrol bozukluğudur.

u

Far far away, behind th

word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast. Far far countries Vokalia and Consonantia, parated they live in Bookmarksgrove right at the coast

ü

Far far away, behind th

word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast. Far far countries Vokalia and Consonantia, parated they live in Bookmarksgrove right at the coast

v

Far far away, behind th

word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast. Far far countries Vokalia and Consonantia, parated they live in Bookmarksgrove right at the coast

y

Far far away, behind th

word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast. Far far countries Vokalia and Consonantia, parated they live in Bookmarksgrove right at the coast

z

Far far away, behind th

word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast. Far far countries Vokalia and Consonantia, parated they live in Bookmarksgrove right at the coast