Çocuk Psikoterapi

Çocuk terapisi çocukların evde, okulda ya da sosyal hayatlarındaki işlevselliklerinde bozulmalarına
sebep olabilecek duygu, durum ve davranış sorunlarının çözülmesinde kullanılan teknik ve
metotları kapsayan sistemli, yapılandırılmış, profesyonel bir psikolojik destek sürecidir. Aynı
zamanda hedefleri arasında çocuğun gelişimsel takibinin de yapılabilmesini, bu takip ile yaşına ve
gelişim özelliklerine göre becerilerinin arttırılabilmesi, kendisini tanıma sürecinde iç görü
kazanmasını, çocuğun duygusal açıdan güçlenebilmesini, ve çevresi ile sağlıklı iletişim kurmasına
yardımcı olmasını sayabiliriz.

Her çocuk biyolojik özellikleri, mizacı, sosyal çevresi ve yetiştirilişi bakımından birbirinden farklıdır.
Bu nedenle de zaman zaman davranış ve duygu değişiklikleri yaşayabilirler. Ailelerin ve çevresinin
çocuğa yakınlığı, çocuklardaki farklılığı zaman zaman görememelerine ya da objektif
değerlendirememelerine neden olabilir. Bu nedenle çocuğun gelişiminin uzman bir terapist
tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Her çocuk, terapist tarafından özel olarak ele
alınmalıdır.

Çocukların ihtiyaçlarına ve yaş gruplarına göre, sanat çalışmaları, oyun terapisi, lego terapi,
diyalog kurma, kolaj çalışmaları gibi farklı yöntemler terapist tarafından süreçte kullanılabilir. Çocuk
terapisi, çocuk odaklı olmakla beraber ailenin iş birliğinin gerektiği ve sağlandığı bir süreçtir. En
başta farklı değerlendirme araçlarının kullanımıyla ihtiyacı belirlenen çocuk, ailesi ile beraber etkin
bir terapi sürecinin içine girmiş olur.

çocuk psikoterapisi