Bireysel Psikoterapi

Uzman psikoterapist eşliğinde, danışanın var olan ruhsal problemlerini bireysel olarak ele alınıp
çözüldüğü bir psikoterapi çeşididir. Her uzman farklı bir psikoterapi ekolünden yararlanabilir. Bu
nedenle tedavi süreci ne kadar zamanda, nasıl geçeceği ile ilgili belirleyici özellikler kullanılan
ekole bağlı olarak değişir. Psikoterapide danışan, psikoterapist ile karşılıklı olarak çalışmaktadır.

Bu süreçte danışanın düşünme biçimleri, inançları, ilişkileri veya duyguları hakkında farkındalığa
sahip olmaya ve bu farkındalıkla danışan ile belirlenen amaçlar konusunda ilerlemeye
odaklanabilir.

Belirli tekniklerle desteklenen bireysel psikoterapi deneyimi danışanın masaya koyduğu
sorunların, ruhsal rahatsızlıkların, travmaların ve ruhsal süreçlerin düzenlenmesi ve doğru şekilde
bilişsel veya davranışsal çözümler üretilmesini sağlayabilir.

bireysel psikoterapi